Maj 2020 - Kyligt och snörikt i fjällen

2 hours 29 minutes ago
Maj präglades av kyliga dagar och aprilväder i form av skurar, snöhagel och även snö. Värmen gjorde bara stundtals besök men i slutet av månaden vände det och det blev sommartemperatur i stora delar av landet. I samband med det avancerade den meteorologiska sommaren norrut. Östra Sverige fick på flera håll normal månadsnederbörd eller lite blötare än normalt, och Härnösand fick den 1 rekordmycket regn. I övriga delar av landet var månaden torrare än normalt.

Våren 2020 - Allmänt varmare och lite torrare än normalt

23 hours 31 minutes ago
Efter en mild mars- och aprilmånad följde en i huvudsak kylig maj. Sammantaget blev det dock en vår som i allmänhet var varmare än normalt. Lokalt i de västra fjällen förekom marginella temperaturunderskott. Nederbördsmässigt blev det torrare än normalt på många håll i landet, särskilt i Skåne. I fjällen var det dock en blöt vår. Där noterades även extremt stora snödjup under maj månad. Sommaren dröjde med att göra sitt intåg i landet men i slutet av maj kom den så med besked.

Ny forskning ger indikation om mängden sommarnederbörd i norra Europa

1 day 20 hours ago
Forskare på SMHI har funnit en koppling mellan förhållanden i atmosfären över subtropiska Stilla havet under våren och mängden nederbörd under sommaren i norra Europa. Den här upptäckten skapar förutsättning för en enkel, men ändå förhållandevis träffsäker, uppskattning av sommarnederbörden flera månader i förväg.

Vårfloden har startat i Norrbottens inland

3 days 20 hours ago
Varning för höga flöden är utfärdad för Norrbottens läns inland i mindre vattendrag. Snösmältningen fortsätter och längre fram finns risk för en kraftig vårflod eftersom det på många håll finns mycket snö kvar, framförallt i fjälltrakterna. 

SMHI och Göteborgs universitet studerar hur vinden varierar i Sverige

3 days 23 hours ago
SMHI och Göteborgs universitet ska tillsammans öka kunskapen om hur vindar i Sverige har varierat och vad det beror på. Kunskapen är värdefull för flera samhällssektorer på vägen mot ett hållbart samhälle och kan också bidra till ökad förståelse för hur vindar kan komma att variera i framtida klimat i Sverige.

Vårfloden startar i norr

1 week 1 day ago
Hittills har vårfloden varit lugn. Nu tar snösmältningen fart i stora delar av norra Norrland, men de närmaste dagarna beräknas flödena inte bli höga. Längre fram finns risk för en kraftig vårflod eftersom det på många håll finns mer snö än normalt. 

Väderåret 2019 nu i presentationsformat

1 week 2 days ago
Nu finns ett presentationsmaterial från SMHI med en sammanställning av väderåret 2019. Materialet kan användas som introduktion och underlag när vädret under 2019 diskuteras, till exempel i undervisning.

Öppna data om skyfall underlättar VA-planering

1 week 2 days ago
För att bättre kunna planera för att samhället ska fungera även i ett förändrat klimat med fler skyfall behövs kvantitativ data över observerad nederbörd. Därför har SMHI påbörjat ett samarbete med Svenskt Vatten och kommunala VA-organisationer där även deras uppmätta värden läggs in i SMHIs Öppna data. Nu finns mätvärden från de första kommunala regnmätarna tillgängliga.

Lindrig islossning i Torneälven men kraftig vårflod kan väntas

2 weeks ago
Islossningen i Torneälven vid Haparanda blev annorlunda i år. När den slutligen skedde den 11 maj bröt isen inte upp och flöt nedströms, utan i sort sätt smälte på plats. Och även om islossningen nu är ett faktum i Torneälven har inte vårfloden i norra Sverige startat på riktigt ännu. Det finns mycket snö kvar och SMHIs hydrologer räknar med att årets vårflod kan bli kraftig.

April 2020 - Kallt i Kanada, milt i Sibirien

2 weeks ago
April 2020 bjöd på en del väderdramatik i världen, framför allt i Vanuatu där den mycket intensiva orkanen Harold orsakade stora skador. Delar av USA drabbades i samband med ett stort tornadoutbrott. I västra Sibirien blev det en mycket mild aprilmånad medan det i västra Kanada var en kylig eller mycket kylig april. I Centraleuropa blev det på många håll en varm och torr aprilmånad. I Geneve (startår 1864) i Schweiz noterades en rekordlång torrperiod.

Risk för kraftig vårflod i norr

2 weeks 1 day ago
I fjälltrakterna och i norra Norrland ligger mer snö än normalt. Slutet på april och början på maj har varit kyliga och än har inte vårfloden börjat i detta område. Stora snömängder och sen avsmältning gör att det finns risk för en kraftig vårflod.

Forskningssatelliten Aeolus mäter vindar

2 weeks 2 days ago
Kunskap om atmosfärens vindar är av stor betydelse för både väderprognoser och klimatmodeller. I augusti 2018 skickades därför satelliten Aeolus upp för att prova ett helt nytt sätt att mäta vindar över hela världen med teknik i form av en mycket sofistikerad Doppler-vindlidar. Nu har den första utvärderingen gjorts – och resultaten ser lovande ut.

Det största virtuella geovetenskapsmötet någonsin

3 weeks 3 days ago
Den 4-8 maj deltar tusentals forskare från hela världen i EGU2020: Sharing Geoscience Online, som blir det största virtuella geovetenskapsmötet någonsin. EGU – European Geosciences Union – har tidigare haft sin årliga generalförsamling i Wien, men på grund av den pågående Coronapandemin har man valt att som pilotprojekt genomföra konferensen helt online. 

Nya filmen ”En varmare värld” visualiserar klimatfrågorna

3 weeks 3 days ago
”En varmare värld” är en spännande resa på tolv minuter genom dåtid, nutid och framtid som förklarar hur klimatet fungerar på vår planet jorden. Den beskriver vad som leder till klimatförändring och är samtidigt en visualisering fylld av hopp och framtidstro. 

Forskare studerar hur klimatförändringar påverkar natur och samhälle i Sibirien

4 weeks ago
Ett nytt projekt för att öka motståndskraften mot klimatpåverkan i delrepubliken Sacha (Jakutien), i östra Sibirien, Ryssland, har startat. Projektet, med namnet HYdrology, PErmafrost and Resilience in Eastern Russian Arctic and Subarctic (HYPE-ERAS), kommer att utveckla ny kunskap om förhållandet mellan miljöförändringar och sociala utmaningar relaterade till hydrologi och permafrost, och förbättra prognosmodeller för översvämningar och is på floder.

April 2020 - Mild, blåsig och torr

4 weeks ago
Årets aprilmånad var överlag mildare än normalt, med ett par nästan sommarvarma perioder i söder. Många kan dock ha upplevt månaden som ganska kylig, då det även var tidvis rätt blåsigt. Väderrekorden för aprils räkning blev dock fåtaliga. Denna april var också övervägande torr, samtidigt låg snön djup allra längst i norr.   

Meteorologisk sommar i Örebro och Göteborg

1 month ago
På fredag kväll den 24 april kunde vi konstatera att den meteorologiska sommaren lokalt anlänt till Sverige. Två stationer, Örebro och Göteborg, har under de senaste fem dygnen haft en dygnsmedeltemperatur på minst 10,0°. Därmed är villkoret för den meteorologiska sommaren uppfyllt där. 

Så klimatanpassar svenska myndigheter – ny rapport från SMHI

1 month 1 week ago
Sveriges myndigheter har en viktig roll för att anpassa samhället till klimatförändringar. För första gången redovisar nu SMHI, på uppdrag av regeringen, hur långt myndigheter har kommit i sitt klimatanpassningsarbete. Den nya rapporten visar att myndigheterna har börjat ta sig an klimatutmaningarna och att aktiviteten är hög, till exempel för att möta ökande risker för översvämning, ras, skred, erosion och höga temperaturer.
Checked
29 minutes 25 seconds ago
Nyheter från SMHI
Subscribe to www.smhi.se feed