Långsam start på isvintern, men nu tar den fart

3 months ago
Istillväxten i Bottenviken och Norra Kvarken har nu tagit rejäl fart, blad annat tack vare en högtrycksrygg som fört ner kall luft över havsområdena. ”En perfekt ismaskin”, säger Magnus Larsson, ismeteorolog vid SMHI.

SMHI utvecklar system för luftkvalitet i Bosnien

3 months 1 week ago
SMHI arbetar nu i ett nytt SIDA-projekt med att bygga upp ett system för att hantera mätningar av luftkvalitet i Bosnien. Systemet är baserat på det svenska datavärdskapet inom luftkvalitet. Luftkvalitet är ett utmanande område i Bosnien, som enligt WHO har bland Europas sämsta luftkvalitet.

Kunskap om grön infrastruktur i nordiska städer i ny rapport

3 months 1 week ago
Grönområden, parkmiljöer och växtlighet kan bidra till att skapa hälsosamma och långsiktigt hållbara städer. SMHI har tillsammans med Stockholms stad tagit fram ett kunskapsunderlag om grön infrastruktur. Rapporten samlar kunskap och erfarenhet av att använda grön infrastruktur vid klimatanpassning av städer. Den visar också på kunskapsluckor och hinder.

Kallt och stänk från vatten, då finns risk för nedisning

3 months 1 week ago
Vakthavande oceanograf vid SMHI övervakar inte bara vattenståndet till havs utan följer också vind- och temperaturförhållandena. När temperaturen sjunker och vinden över havet tilltar, kan det bli risk för måttlig eller svår nedisning av fartyg. Nedisning kan leda till att fartyg blir instabila, därför utfärdar SMHI varningar för nedisning.

Alfrida och Jan - januari 2019

3 months 1 week ago
Väderåret 2019 inleddes med två namngivna stormar redan under de första veckorna. Den första stormen gavs namnet Alfrida och passerade den 1-2 januari. Den drabbade Svealand och Gotland värst. Totalt blev cirka 100 000 hushåll strömlösa och inte minst i östra Svealand var det en ovanligt omfattande trädfällning. Den andra stormen som fick namnet Jan passerade den 10-11 januari med de högsta vindhastigheterna i fjällen.

December 2018 - Rekordvarmt i Australien

3 months 2 weeks ago
December blev rekordvarm i Australien. I norra Queensland medförde tropiska cyklonen Owen rekordstor dygnsnederbörd för månaden. Vid årets slut var havsisens utbredning i Antarktis den lägsta som observerats och i Arktis den tredje lägsta. Europa, Nordamerika och östra Arktis fick en i allmänhet mild månad. I inre och ostligaste Sibirien var det däremot kallt. 2018 som helhet var i flera länder på europeiska kontinenten ett rekordvarmt år.

Kulturspannmål säkrar produktionen i framtida ändrat klimat

3 months 2 weeks ago
Sommaren 2018 fick Sveriges lantbrukare känna på konsekvenserna av ett varmare och torrare klimat. Att odla spannmålssorter som tål förändringar i klimatet är därför ett sätt att säkra en fortsatt försörjning av spannmål. Alternativa spannmål, så kallade kulturspannmål, beskrivs som ett nytt exempel i SMHIs idésamling för klimatanpassning.
Checked
12 minutes 30 seconds ago
Nyheter från SMHI
Subscribe to www.smhi.se feed