Vårfloden avtar

1 month ago
Vårfloden fortsätter i Norrbottens län fjälltrakt där flödena är höga. Under veckan väntas de minska då snösmältningen avtagit. 

Juni 2020 - Rekordvarmt främst i mellersta Sverige

1 month 1 week ago
Det blev en väldigt varm junimånad med många nya temperaturrekord. Den högsta temperaturen, 34,0ºC, rapporterades från Skellefteå flygplats den 25 juni vilket är den högsta junitemperaturen på 50 år, då Köping i Västmanland uppmätte 34,3ºC den 19 juni 1970. En del rekordputsningar avseende månadsmedeltemperatur var också aktuella, t.ex. hade Frösön och Sveg sina varmaste junimånader sedan startår 1860 respektive 1875. Även en del nederbördsrekord sattes men det var i huvudsak torrare än normalt i större delen av landet. Det torra och varma vädret ledde till extremt stor brandrisk i stora delar av landet.

Avancerade beräkningar lägger grunden för nya översvämningsvarningar

1 month 1 week ago
När det förnyade vädervarningssystemet införs 2021 är översvämningsvarningar en nyhet. SMHI har därför nu utvecklat en ny metod för hydraulisk modellering för att kunna bedöma risken för översvämningar i samband med höga flöden. Modellen beräknar eventuella översvämningar med en upplösning på fem meter. Detta blir sedan underlag för att beräkna förväntad påverkan på byggnader, vägar, järnvägar, jordbruksområden eller samhällsfunktioner intill vattendrag. 

Globalt samarbete kring klimatinformation – WCRP bygger upp ny struktur

1 month 1 week ago
Den 18-22 maj 2020 genomförde WCRP (World Climate Research Program) sitt årliga utvärderingsmöte Joint Scientific Committee Session. En av målsättningarna för forskningsprogrammet är att förbättra kontakterna mellan klimatvetenskap och samhälle. Ett exempel på detta är skapandet av regionala samråd, bland annat tillsammans med representanter för den globala södern. I samband med detta intensifieras arbetet med framtagning av lokal och regional klimatinformation. 

Nätverk stärker kommunernas arbete med klimatanpassning

1 month 2 weeks ago
Kommunerna spelar en avgörande roll i arbetet med att klimatanpassa Sverige. I Göteborgsregionen drivs ett klimatanpassningsnätverk där medlemmarna delar med sig av sina erfarenheter och lär av varandra. Nätverket finns nu beskrivet som ett exempel i SMHIs idésamling för klimatanpassning.

Fortsatt höga flöden i fjällen

1 month 2 weeks ago
Vårfloden fortsätter i delar av Norrland, men läget är nu lugnare än det varit tidigare under våren. Det finns dock snö kvar och vattenflödena fortsätter att öka i vissa vattendrag i Norrbottens fjälltrakter.

Luftföroreningar från skogsbränder undersöks i nytt projekt

1 month 2 weeks ago
Flera stora skogsbränder i de stora skogstäckta områdena på norra halvklotet har de senaste åren har lett till ökad mängd luftföroreningar som påverkar människors hälsa. Nu ska forskare undersöka hur ett förändrat klimat med stigande temperaturer och fler extrema värmeböljor påverkar skogsbränder och vilka hälsoeffekter de ökade luftföroreningarna kan ge.

Rossby Centre vid SMHI använder en ny generation av högupplösta klimatmodeller

1 month 2 weeks ago
I ett föränderligt klimat blir resultat från högupplösta regionala klimatmodeller allt viktigare som grund för beslutsfattande. HCLIM (HARMONIE-Climate) kan simulera extrem nederbörd, klimat i stads- och fjällmiljöer samt vindar över komplexa kustlinjer på ett både mer realistiskt och mer högupplöst sätt än de modeller som hittills använts.

Vårfloden ger fortsatt höga flöden i fjällen

1 month 3 weeks ago
Vårfloden fortsätter i delar av Norrland, men läget är nu lugnare än det varit tidigare under våren. Det finns dock snö kvar och vattenflödena kommer att öka i många vattendrag, främst i fjälltrakterna.

Vårfloden fortsätter i fjällen

1 month 3 weeks ago
Vårfloden fortsätter i delar av Norrland, men läget är nu lite lugnare än det varit de senaste veckorna. Det finns dock mycket snö kvar och vattenflödena kommer att öka i många vattendrag, främst i fjälltrakterna.

Maj 2020 - Start på orkansäsongen på norra halvklotet

1 month 4 weeks ago
Maj 2020 var enligt Copernicus Climate Change Service globalt sett den varmaste maj som uppmätts. Orkansäsongen startade på norra halvklotet. Som kraftigast blev den tropiska orkanen Amphan som drog in över östra Indien och Bangladesh i mitten av månaden med kraftiga vindar, skyfall och jordskred som följd. I Östafrika fortsatte det falla kraftigt regn och i Victoriasjön noterades de högsta vattennivåerna som uppmätts.

Klimatförändringen gör det ännu viktigare att minska övergödningen

1 month 4 weeks ago
Kraftigt minskade näringsutsläpp från land kommer att leda till minskad övergödning i Östersjön och bättre havsmiljö fram till år 2100 – oavsett hur allvarliga effekterna från klimatförändringen blir. Detta visar forskning vid Stockholms universitets Östersjöcentrum och SMHI som nu sammanfattats i en rapport och en policy brief.

Vårfloden fortsätter i Norrland

2 months ago
Snösmältningen pågår och det är varning för mycket höga flöden, klass 2, i Indalsälven uppströms Storsjön och i delar av Torneälven med biflödena Muonioälven och Lainioälven.

Så rustar kommunerna för ett förändrat klimat – ny rapport från SMHI

2 months ago
Storstäderna, kommuner i söder och kustnära kommuner är de kommuner som kommit längst i arbetet med att möta ett förändrat klimat. Överlag fokuserar kommunerna främst på att minska risker för översvämningar, ras, skred, erosion och vattenförsörjning. I en ny rapport från SMHI framgår också att många kommuner upplever att bristande stöd i olika former hindrar klimatanpassningsarbetet.

Nu visar vi vägen mot ett förnyat varningssystem

2 months ago
I april 2021 införs ett förnyat system för vädervarningar. Varningarna blir konsekvensbaserade och därmed mer relevanta och användbara för samhället. Samverkan mellan SMHI och andra samhällsaktörer är en röd tråd i det förnyade varningssystemet.  I dagarna får länsstyrelser och andra organisationer i det svenska krisberedskapssystemet därför en vägledning som ska hjälpa dem att så smått börja förbereda sig.
Checked
19 minutes 53 seconds ago
Nyheter från SMHI
Subscribe to www.smhi.se feed